Oude prent van Zuiderkerk Amsterdam

De Zuiderkerk van Amsterdam: een tijdlijn

Januari 1601
De voorgeschiedenis van de bouw begint in januari 1601, toen de hervormde Kerkenraad besloot om met de stedelijke overheid in overleg te treden over de bouw van een nieuwe kerk.

1603 – 1611
De Zuiderkerk is gebouwd tussen 1603 en 1611 en ontworpen door de Amsterdamse stadsbouwmeester Hendrick de Keyser.

22 augustus 1603
De eerste steen is gelegd op 22 augustus 1603, daarna heeft de bouw drie jaar stilgestaan wegens geldgebrek. Maar de kerk is later voltooid in 1611.

27 juni 1606
Op 27 juni 1606 werd besloten om de Zuiderkerk af te bouwen. 5 jaar na deze datum werd de bouw voltooid.

22 mei 1611
Op Pinksterzondag 22 mei 1611 werd de Zuiderkerk met een godsdienstoefening in gebruik genomen.

1614
In 1614 is de toren van de Zuiderkerk voltooid.

1621
Stadsbouwmeester Hendrick de Keyser overleed 10 jaar nadat de bouw van de Zuiderkerk werd voltooid, hij ligt begraven in de kerk.

1622
Petrus Plancius die zich zeer beijverd had voor de totstandkoming van de Zuiderkerk werd in 1622 ook begraven op het aanpalende kerkhof naast dekerk.

15 februari 1636
Het eerste kind van Rembrandt van Rijn en Saskia werd nog geen drie maanden oud. Op vrijdag 15 februari 1636 werd Rombertus begraven in de Zuiderkerk.

22 september 1641
Het vierde kind van Rembrandt van Rijn en Saskia, Titus van Rijn, werd op 22 september 1641 gedoopt in de Zuiderkerk.

1657
De Zuiderkerk werd opnieuw verbouwd. Dit was noodzakelijk voor de opening van het Diaconieweeshuis.

1660
In 1660 werd ten behoeve van de weeskinderen een galerij gebouwd aan de zuidelijkegevel, deze bevindt zich aan de torenzijde van de kerk.

1823
In 1823 werd er een orgel geplaatst in de Zuiderkerk. Opvallend hieraan was dat deze eeuwenlang niet noodzakelijk werd gevonden.

1826
Koning Willem I bezocht in 1826 een vroegedienst in de kerk om zo op tijd voor de lunch terug te zijn op het Loo.

1874
De Franse schilder Claude Monet schilderde de kerk rond 1874 met een uitzicht over de Groenburgwal.

1911
In 1911 schreef kerkmeester G.D. Bom zijn geschiedschrijving van de kerk. De Zuiderkerk bestond toen 300 jaar.

12 september 1929
Op 12 september 1929 vond de laatste kerkdienst plaats in de Zuiderkerk. Het betrof een een huwelijksvoltrekking. Daarna heeft het gebouw meerdere andere functies gehad.

1945
De Zuiderkerk wordt tijdens de hongerwinter van de 2e wereldoorlog gebruikt als mortuarium.

1950
Een Comité tot Redding van de Zuiderkerk organiseerde in 1950 een concert in de kerk en ging in onderhandeling met de gemeente om een geschikte bestemming voor het gebouw te vinden.

1968
In 1968 kocht de stad de kerk voor een half miljoen gulden. Dit maakte de weg vrij voor een restauratie welke plaatsvond in de jaren zeventig.

1975 – 2010
Na een ingrijpende restauratie van 1975 tot 1979 kreeg het gebouw een definitieve bestemming als expositieruimte van de dienst Ruimtelijke Ordening. Vanaf 1992 is in de kerk het informatiecentrum voor ruimte, bouwen en wonen van de Gemeente Amsterdam te vinden.

1 januari 2011
Vanaf 1 januari 2011 is de Zuiderkerk tijdelijk de uitvalsbasis van het Nationaal Historisch Museum. Naast expositie ruimte word de Zuiderkerk nu ook ingezet als evenementenlocatie.

Januari 2012
De Zuiderkerk wordt ingezet als unieke verhuurlocatie voor particuliere en zakelijke evenementen zoals huwelijken, diners, congressen, lezingen, trainingen, recepties, vergaderingen en concerten.